Sună acum: +40 751 258 080

Uncategorized

Declaratia 230 – Asociatia Sabina – Uite cum poți ajuta

Prin declarația 230,(⇐ de aici se descarcă, listează,completează și trimite) ajuți ASOCIAȚIA SABINA să susțină copiii bolnavi de cancer, întrucât statul român redirecționează până la 3,5%  din impozitul tău pe salariu/pensie (pensii ce depășesc 2000 lei) plătit de societăți către ANAF. Practic, e o sumă din banii deja plătiți de angajator în 2020, vitală pentru noi și asupra căreia TU poți hotărî ce se va face cu ei.

ACEASTA NU ESTE O DONAȚIE/SPONSORIZARE ci o facilitate fiscală care asigură supraviețuirea ONG-urilor!

Din banii strânși se caută soluții în străinătate, se obține a doua opinie medicală, se plătesc vizitele medicale la unitațile găsite, se fac campanii de donare, se cumpără bilete de avion pentru copiii bolnavi care pleacă la intervenții și tratament în străinătate, se asigură cazare, se iau medicamente și se plătesc analize medicale nedecontabile CASS, platformele media și de strângere de fonduri (nu sunt gratuite în România), se achită prestațiile, internetul, telefonia, alte utilități, poștă, comisioane bancare pentru plăți în străinătate, astfel încât ONG-ul nostru să își poată întreține activitatea.

Se listează, se completează punctul I. astfel: nume/prenume/inițiala tatălui/ adresa completă (mare atenție să treceți datele citeț și corect)/CNP, număr telefon valid.

La punctul II. Datele sunt precompletate, nu se trece nicio sumă, o calculează statul.

Se semnează olograf în dreptul semnăturii contribuabilului.

Se trimit scanate pe mail către office@asociatiasabina.ro sau puteți trimte poza pe WhatsApp la numărul de telefon 0751/258080.

Ajută copiii să învingă alături de noi! Până acum 20 de copii bolnavi de cancer au fost ajutați să își recapete dreptul la viață. Citește despre acești copiii, aici!

Asociația Umanitară „Sabina” este un ONG independent total de instituțiile statului, înscrisă în Registrul Național ONG al Ministerului Justiției și Registrul ANAF al Entităților/Unităților de cult putând fi verificată în baza CUI: 37798212.

 

 

De departe unul dintre cele mai grave cazuri care te poate lăsa cu gura căscată chiar dacă ai toată experiența și toți banii din lume la degetul mic. O poveste din care poți trage lejer concluzia că nici banii și nici experiența nu te salvează într-o astfel de situație.

Părea simplu, un tipar.

Toată lumea era încrezătoare.

Dar nu a fost să fie așa.

Povestea lui, pe episoade, mai jos.

Episodul 1

Episodul 2

Episodul 3

Final

La ora asta, probabil că Alin doarme. Este extenuat după un război format din 5 bătălii, alături de echipe multidisciplinare ale Institutului Ortopedic Rizzoli din Bologna, pentru a-și recâștiga dreptul la viață.

Este ziua “Z”.

“Z” de la capătul alfabetului sau “Zero” de la intrarea într-o nouă viață.

Mulțumim tuturor donatorilor acestei campanii.
Mulțumim întregii echipe a secției de onco-pediatrie a Spitalului ”Marie S. Curie” – București.
Mulțumim echipei excepționale a Institutului Ortopedic Rizzoli – Bologna. Când spun excepțional, spun pentru că acești oameni aproape că au făcut imposibilul. După prima intervenție chirurgicală de cinci ore, i-au descoperit lui Alin o gravă complicație pe parte venală, aflată într-o zonă îndepărtată de partea afectată, irigarea piciorului devenind aproape imposibilă. Au urmat alte patru intervenții majore, în primele 48 de ore medicii s-au aflat la căpătâiul lui, urmărind pas cu pas ce se întâmplă. I-au refăcut toată partea venală afectată. Au construit o altă modalitate de irigare a piciorului. În final, au rezolvat-o cu succes, fără amputarea piciorului, chiar dacă acest lucru se impunea de urgență. Pentru el, acești oameni sunt niște eroi. Datorită lor, acest adolescent are două picioare azi.

Va urma un drum lung, cel al recuperării motorii. Alin va reînvăța să meargă. Va dura cel putin un an. Va avea nevoie de specialiști, răbdare multă, voință, înțelegere și liniște.
Îi dorim putere lui Alin și recuperare rapidă.

 

Este foarte importantă opinia Dvs. pentru a putea demara o inițiativă în Parlametul European, în 2019, menită să reducă gravele diferențe sociale care există în Europa  la momentul actual.

Asociația ”Sabina” împreună cu European Cancer Patient Coalition (ECPC) propun tuturor supraviețuitorilor de cancer și aparținătorilor acestora, participarea la un studiu asupra poverii socio-economice la care sunt supuși bolnavii de cancer din momentul debutului bolii până la ieșirea din programul de susținere a statului român și chiar ulterior.

Vă invităm sa participați la acest sondaj cu toate cunoștințele Dvs. legate de aceasta boală. Este importantă experiența Dvs. în relația cu statul român și legislația în vigoare. Vrem să ne împărtășiți ce ați trăit și să ne scrieți ce ar trebui să facă statul român pentru a veni în ajutorul celor care au învins cea mai cruntă boală a acestui secol.
Cu peste 400 de membri, ECPC este cea mai mare asociație europeană a pacienților cu cancer, acoperind toate cele 28 de state membre ale UE și multe alte țări europene și non-europene. ECPC reprezintă pacienții tratați de toate tipurile de cancer, de la cele mai rare până la cele mai frecvente.

Vrem să înțelegem ce se întâmplă. Să cerem drepturile noastre Uniunii Europene și statului român. Statul român, membru UE, trebuie să își alinieze legislația și programele la cerințele pacientului.
Studiul poate fi descărcat de aici. Trebuie listat, completat, scanat și trimis pe adresa: office@asociatiasabina.ro până pe data de 10 decembrie 2018. Puteți să îl trimiteți și prin poștă către ASOCIAȚIA ”SABINA” – Str. Vadu Sacalelor, nr. 1, bl. Pescarus, sc. 1, ap. 2, Galați. Pe prima pagină a sondajului vă veți scrie numele întreg și un număr de telefon le care puteți fi contactat/ă dacă nu aveți o adresă de email validă.

Nu uitați să dați like la pagină pentru a fi la curent cu stadiul cercetării, share dacă aveți rude, prieteni, cunoștințe care ne pot împărtăși experiența lor reală. Vrem să adunăm cât mai multe păreri pentru a ne forma o opinie cât mai clară, corectă și coerentă asupra situației în care ne aflăm la acest moment.

Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi în lupta pentru combaterea discriminării pacienților bolnavi de cancer!

100% funded

It’s late.

It’s 11 at night.

The phone`s ringing.

I have a friendship request.

From Alin.

He has a problem.

A „buba” appeared on the operated foot.

Operated two years ago.

Osteosarcoma … that is BONE CANCER.

Alin never give up. He asks how he can do – now and here – to get some analysis. To let me see the „buba”. I have not faced situations where the children are so determined to find answers that they are able to break down the mountains.
Alin is 16 years old. He completed chemotherapy for two years. I have a whole suitcase of memories with him! He starts checking DVDs, archiving them on his own, posting analyzes, and copying imagery and documents as quickly as possible.

It frightens that paper that says „risk of tumor recurrence” …
It’s done 1 night and he still sends, consciously, everything I ask, like a big man who has a job to do. At 2, we’re done. I tell him to go to sleep because I need him tomorrow. I’m thinking that no kid has ever done so yet, and I think his mother, Mihaela, is so scared she’s afraid of both phone and answers. And to be damn if I do not understand her… any time, any of us can be in this situation, without knowing it.

 I’m scared and proud of Alin. And I believe in myself that such a child, with such determination, no matter where he comes from, has the power to overcome any obstacle. And the right to fair treatment on the part of others.

And he has the right to shout: HELP!
And he has the right to get it.
This courage, this maturity and discipline I have seen only to the great little heroes of the Department of Oncology of M.S. Curie in Bucharest.

 

We have an answer.
The answer is not OK.
Alin has to leave.
The Romanian medical system can help him up to a certain point. The point where global medical discoveries that save children are no longer in Romania. It’s not the doctors here, but the whole system in which they and the patients struggle to solve the small problems while a big dragon appears behind everyone, the dragon called CANCER.

Alin needs money to reach and survive there, money that will not be settled in any way by the Romanian state. About 2,000 euros. It’s not much if we mobilize!

Let’s show Alin that he can go further – to the Rizzoli Orthopedic Institute in Bologna, Italy – the place where medical research has peaked in Europe in terms of bone tumors.

Donations can be done here!

 

100% funded

E târziu.

E 11 noaptea.

Bipăie telefonul.

Am o cerere de prietenie.

De la Alin.

Are o problemă.

A apărut o “buba” la piciorul operat.

Operat, în urma cu 2 ani.

De osteosarcom. Adică cncer osos.

Alin nu se lasă. Întrebă cum poate face – acum și aici – să primesc niște analize. Să văd ”buba”. Nu m-am mai confruntat cu situații în care copiii sunt atât de  determinați să afle răspunsuri încât devin în stare să dărâme munții.
Alin are 16 ani. A terminat de doi ani chimioterapia. Am o valiză de amintiri cu el! Începe să verifice DVD-urile, să le arhiveze singur, să își pozeze analizele, se descurcă și cu trimiterea imagisticii, și cu actele, cât poate de repede.

Îl sperie hârtia aia pe care scrie „risc de recidivă tumorală”…
Se face 1 noaptea și tot trimite, conștiincios, tot ce îi cer, ca un om mare care are o sarcină de servici. La 2, terminăm. Îi zic să se culce că am nevoie de el mâine. Mă gândesc că niciun copil până acum nu a mai făcut asta și cred că mama lui, Mihaela, e așa de speriată că-i e frică și de telefon și de răspunsuri. Și să fiu a naibii dacă nu o înțeleg… în orice moment, oricare dintre noi, se poate afla în situația asta, fără să știe.

Sunt speriată și mândră de Alin. Și cred, în sinea mea, că un astfel de copil, cu o astfel de determinare, indiferent de unde vine, are puterea de a învinge orice obstacol. Și dreptul la un tratament echitabil din partea celor din jur.
Și are dreptul să strige AJUTOR!
Și are dreptul să îl obțină.
Acest curaj, această maturitate și disciplină nu le-am văzut decât la marii eroi mici de pe sectia de Oncopediatrie a spitalului M.S. Curie din București.

Avem un răspuns.
Răspunsul e OK.
Alin trebuie să plece.
Sistemul medical românesc îl poate ajuta până la un anumit punct. Punctul în care descoperirile medicale mondiale care salvează copiii nu mai ajung în România. Nu medicii sunt de vină aici ci întregul sistem în care ei și pacienții se chinuie să rezolve micile probleme pe când un mare balaur apare în spatele tuturor, balaurul numit CANCER.

Alin are nevoie de bani ca să ajungă și să supraviețuiască acolo, bani care nu vor fi decontați în niciun fel de către statul român.  Vreo 1000 de euro. Nu e mult dacă ne mobilizăm!

Această campanie s-a încheiat în noiembrie 2018.

100% funded