Sună acum: +40 751 258 080

Formularul S2/E112

Condiţii pentru a beneficia de formularul S2 /E112 în U.E.:

Conform Contract cadru nr. 324/2008:

– clinica la care s-a găsit soluţia trebuie sa aibă contract cu Casa de Asigurări de Sănătate din ţara respectivă şi să accepte formularul S2/E112 printr-un înscris.

– tratamentul pentru afecţiune trebuie să se regăsească printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază de care beneficiază asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

hol-spital-rizzoli
sala-operatie-europa

Procedura de obţinere:

1. Solicitantul depune o cerere scrisă la CASS unde este înregistrat ca asigurat, împreună cu:

a) copie a actului de identitate sau a certificatului de naştere, după caz;

b) raport medical pentru efectuarea tratamentului şi înscrisuri medicale.

Din aceste înscrisuri trebuie să rezulte că serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii de bază de care beneficiază asiguraţii în sistemul public de sănătate, precum şi faptul că acesta nu poate fi efectuat într-un interval de timp rezonabil în niciuna din unităţile sanitare din România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evoluţia probabilă a bolii. Trebuie precizat explicit şi argumentat motivul pentru care acest serviciu nu poate fi acordat într-un interval de timp rezonabil într-o unitate sanitară din România. Raportul medical trebuie să fie întocmit de un medic sau o unitate sanitară aflată în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România.

Pentru detalii despre completarea dosarului medical puteţi intra pe http://www.cnas.ro.

c) o invitaţie din partea unităţii sanitare din statul membru UE în care se intentionează efectuarea serviciului medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical în perioada indicata de persoana solicitantă. Invitaţia trebuie să conţină acceptul de a primi decontarea serviciilor medicale prin formular S2/E112 precum şi costul serviciilor medicale prestate.

2. Cererea se înregistreaza la registratura CASS.

3. După înregistrarea cererii, CASS va analiza cererea, verificând:

a) statutul de asigurat al solicitantului

b) dosarul medical format din raport medical şi invitaţie.

Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite, se elibereaza formularul S2 (E112)

Formularul S2 (E112) se eliberează înainte de plecarea persoanei beneficiare la tratament. Acesta poate fi emis şi după plecarea persoanei beneficiare dacaă din motive de forţă majoră, nu a putut fi eliberat anticipat şi dacă nu a fost achitată contravaloarea serviciilor medicale. În acest caz, CASS întocmeşte un referat prin care se argumentează şi justifică situaţia de fortă majoră, document care va sta la baza eliberării formularului S2 (E112).

Prestaţiile în baza formularului S2 (E112) se decontează numai între instituţii, pe baza de facturi.

Citește mai mult